Hati-Hati Isteri, Inilah Sifat Yang Tidak Disukai Suami Darimu!

Hati-Hati Isteri, Inilah Sifat Yang Tidak Disukai Suami Darimu!

Keluarga yang harmonis, tergantung dari kedua belah pihak pasangan suami istri yang membawa  pernikahan itu bermuara dan melaju kemana.Salah satu hal yang membuat hubungan suami istri terlihat harmonis dan istimewa adalah masing-masing pihak mampu menahan diri dari emosi, pengertian, mengalah dan membuat suasana rumah tenang dan damai.

 

 

Hal-hal tersebut tidak tercipta dengan sendirinya, perlu perjuangan dan pengorbanan dari pasangan untuk menuju keluarga sakinah mawadah warohmah.Untuk menuju hal itu, para isteri sebaiknya mengenal dulu beberapa sifat dari isteri yang sebenarnya tidak disukai suami.

 

Salah satunya adalah beberapa sifat isteri yang kurang disukai suami.Suami, menyenangi isteri jika ia dapat bersikap bijak, sholehah dan mempunyai sifat-sifat terpuji.

 

Kelakuan Isteri Yang Paling Tidak Disukai Suami

 

1.Isteri yang sibuk dengan dirinya sendiri.

 

 • Isteri seperti ini biasanya menjauhi segala urusan suami, dan lebih mementingkan urusan serta kegemarannya sendiri.Pada dasarnya, isteri seperti ini merasa nyaman setiap kali dia boleh menyendiri, serta boleh menjaga segala apa yang dia dengar, dia lihat, dan dia sentuh untuk diri sendiri.

 

 

 • Boleh jadi hal ini merupakan akibat adanya penyakit psikis yang membenarkan penanganan lebih lanjut.…Isteri seperti ini adalah isteri yang mengabaikan eksistensi suaminya. Kerana dia selalu tidak meminta pendapat suaminya, atau tidak melibatkannya dalam urusan keluarga…

 

2. Isteri yang Kejam/Galak.

 

 • Isteri semacam ini terus-menerus akan meresahkan suaminya, sebab karakter permusuhannya tersebut. Selain itu, isteri seperti ini akan terbiasa mengeluarkan kata-kata pedas, keras, dan kasar kepada tetangga, teman-teman, dan anggota keluarganya.

 

 • Isteri yang kejam, tentunya menimbulkan banyak masalah bagi suaminya, malah bagi anak-anaknya pula. Sehingga tertanam dalam jiwa anak-anaknya sikap tidak senang dan akan menjauh dari ibunya.

 

3. Isteri yang suka mendominasi.

 

 • Isteri seperti ini adalah isteri yang mengabaikan eksistensi suaminya. Kerana dia selalu tidak meminta pendapat suaminya, atau tidak melibatkannya dalam urusan keluarga. Dia sentiasa menjalankan sendiri segala urusan keluarga dan urusan rumah dengan tanpa memandang pendapat suami.

 

 • Di sini, seorang suami akan merasa bahawa jati dirinya telah hilang, sebab yang boleh dia lakukan untuk kebaikan rumah atau anak-anaknya hanya menyerah saja, atau mengabaikan keberadaan dirinya. Lelaki semacam ini, jika tidak memisahkan dirinya dari isteri seperti itu, boleh jadi dia akan berusaha mencari, atau mendapatkan apa yang dia inginkan selama ini dari wanita lain.

 

4. Isteri yang pasif

 

 • Terlalu mendominasi itu tidak baik, terlalu pasif pun rasanya tidak menantang bagi suami.

 

 • Isteri yang hanya menjalankan instruksi atau perintah dari suaminya ibarat robot yang tidak memiliki kehendak, dan ini tentu tidak disukai suami.

 

5. Isteri yang gemar berdusta.

Salah satu hal yang mesti dimiliki dalam hubungan pernikahan adalah unsur kejujuran dalam segala hal. Ini mengingat, kejujuran merupakan salah satu pilar ketenteraman dan kebahagiaan. Di luar sana terdapat banyak wanita yang gemar berdusta. Mereka menjadikan dusta sebagai hobi atau sebagai dalih kerana takut sesuatu. Namun apa pun alasannya, dusta dan tipu daya adalah dua hal yang paling dibenci kaum lelaki. Meskipun terkadang seorang lelaki menerima tindakan dusta dari isterinya kerana satu atau lain hal, namun penerimaan seorang suami terhadap sifat buruk itu biasanya disertai dengan pandangan meremehkan.

 

6. Isteri yang keras kepala

 

 • Dicakapkan baik-baik tidak mau, dicakapi dengan cara keras pun tidak mau, isteri yang keras kepala akan membuat suami benci dan tentu saja akan menyebabkan masalah rumah tangga yang makin lama berpotensi membuat retak hubungan di keluarga.

 

 

 • Kerana isteri yang keras kepala akan sulit menundukkan egoismenya, baik untuk suami maupun anak-anaknya.

 

7. Boros dan menghambur-hamburkan harta suami

 

 • Era globalisasi ini membuat para isteri harus menahan godaan satu hal lagi lainnya, adalah godaan dalam belanja keperluan non pokok.

 

 • Apapun sekarang boleh dilihat dari internet dan media masa dengan mudah, malah belanjapun menjadi hal sangat mudah dilakukan tanpa harus beranjak kemana-mana.

 

 • Hal ini yang jika tidak hati-hati membuat kewangan keluarga menjadi membengkak.Isteri yang memboroskan wang suami adalah isteri yang sama sekali tidak bijak dan tidak disukai sifat seperti ini oleh suaminya.

 

 • Islam sendiri melarang pemborosan tersebut, kerana ini merupakan saudara syaitan.

 

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.” (QS. Al Isro’ [17]: 26-27)

 

Hal-hal di atas adalah sebahagian dari sifat-sifat isteri yang paling dibenci kaum suami. Oleh kerana itu, hendaknya para isteri kembali meniti kembali gaya hidupnya dengan menjauhi sifat-sifat di atas, demi meraih kebahagiaan dan ketenteraman kehidupan rumah tangga.

 

Anda Suka Artikel Ini? Klik Like Dan Share Ya Agar Lebih Ramai Dapat Info Yang Baik Ini. Terima kasih Di Atas Kerjasama Anda.